માધ્યમિક શાળા

 

Nootan Secondary & Primary School, Gadha.

Advertisements

4 Responses to માધ્યમિક શાળા

 1. sapana says:

  મારું સાસરુ હિમંતનગરમાં છે આ ગામનુ નામ સાંભળેલુ છે..
  સપના

 2. Asif Momin says:

  hi i am asif from surat but native place is gadha himmatnagar and i am proud for my village …

  Thank You.

  Asif Momin

 3. jayesh patel says:

  Hi i am jayesh patel but native place is Lilapura Idar .
  Thank You.
  Jayesh Patel

 4. Juned says:

  Hi. I am Juned. I have studied in

  Nootan Secondary & Primary School, Gadha. In my success I belleve this school is part of my success. I am proud of my school. And Thanks Asif Vijapura.Dont forget we have been classmate and were best friend. Thank You Asif for making this wonderful site.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s