Category Archives: ઇડર….

એક સમયનું “ઇલ્વદુર્ગ” આજનું “ઇડર”

            આજનું ઇડર પહેલાના સમયમાં ઇલ્વદુર્ગ નામે ઓળખાતું સાબરકાંઠા જીલ્લામાં આવેલું એક શહેર જેનું નામ આજે “ઇડર” છે. ઇડર ૨૦ કિલોમીટરના એરીયામાં ફેલાયેલું છે. જે રાજસ્થાન રાજ્યની સરહદે આવેલું છે. ઇડર એક જમાનામાં રાજા રજવાડાઓનું એક રાજ્ય હતું. જોકે આજે … Continue reading

Posted in ઇડર.... | 6 Comments