ગુજરાતના જિલ્લાઓ

1 અમદાવાદ 10 તાપી 19 ભાવનગર
2 અમરેલી 11 દાહોદ 20 મહેસાણા
3 આણંદ 12 નર્મદા 21 રાજકોટ
4 કચ્છ 13 નવસારી 22 વડોદરા
5 ખેડા 14 પાટણ 23 વલસાડ
6 ગાંધીનગર 15 પોરબંદર 24 સાબરકાંઠા
7 જામનગર 16 પંચમહાલ 25 સુરત
8 જૂનાગઢ 17 બનાસકાંઠા 26 સુરેન્દ્રનગર
9 ડાંગ 18 ભરૂચ  
Advertisements

About આસીફ કલાસિક

“આસીફ કલાસિક”. હિંમતનગર તાલુકાના ગઢા ગામનો વતની. વધુ જાણકારી માટે જુઓ "મારી વ્યાખ્યા…!"
This entry was posted in ગુજરાત..... Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s