કેટલાક ઉપયોગી સૂત્રો

Advertisements

About આસીફ કલાસિક

“આસીફ કલાસિક”. હિંમતનગર તાલુકાના ગઢા ગામનો વતની. વધુ જાણકારી માટે જુઓ "મારી વ્યાખ્યા…!"
This entry was posted in ગણિત..... Bookmark the permalink.

One Response to કેટલાક ઉપયોગી સૂત્રો

  1. SALIM BHAGAT says:

    shara jivan darmiyan na banav mate apela charts teiyar kari project purn karva badal abhinnadan M.A.BHAGAT(BHAGAT SIR)……………………GADHA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s