વાહ રે વાહ

Advertisements

About આસીફ કલાસિક

“આસીફ કલાસિક”. હિંમતનગર તાલુકાના ગઢા ગામનો વતની. વધુ જાણકારી માટે જુઓ "મારી વ્યાખ્યા…!"
This entry was posted in અકાલ્પનિય..... Bookmark the permalink.

2 Responses to વાહ રે વાહ

  1. Rupen patel says:

    જોરદાર દિલધડક સ્ટંટ .

  2. ફ્કત ટુ-વ્હિલર ચલાવવાનું લાયસન્સ હોય તેઓ આવા અખતરા કરતા હોય છે! 😉

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s