સૌથી મોટુ શું ? દરિયા કિનારો કે ટોવેલ ?

United Kingdom

                        The largest beach towel measured 87.14 m in length and 25,20 m in width and was manufactured by Fateka S.L. on behalf of Compa?? a Cervecera de Canarias (Tropical brand). The towel was displayed at Playa de las Canteras in Las Palmas, Gran Canaria, Spain, on 5 June 2010.

Advertisements

About આસીફ કલાસિક

“આસીફ કલાસિક”. હિંમતનગર તાલુકાના ગઢા ગામનો વતની. વધુ જાણકારી માટે જુઓ "મારી વ્યાખ્યા…!"
This entry was posted in જાણવા જેવું..... Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s