ઇસ્લામિક આલ્ફાબેટ

Advertisements

About આસીફ કલાસિક

“આસીફ કલાસિક”. હિંમતનગર તાલુકાના ગઢા ગામનો વતની. વધુ જાણકારી માટે જુઓ "મારી વ્યાખ્યા…!"
This entry was posted in ઇસ્લામિક..... Bookmark the permalink.

4 Responses to ઇસ્લામિક આલ્ફાબેટ

 1. Dilip Gajjar says:

  Phelivaar jova malyu…

 2. સુંદર, ઘણા સમય પહેલા શીખવા પ્રયત્ન કરેલ.
  આ છેલે,વચે,પહેલા એટલે શું?
  ડે અને પે શબ્દો આવે? મને લખાવેલ કક્કા મા હતા.

 3. ડો. ભરતભાઇ સાહેબ,
  આ આલ્ફાબેટ માં ડે (ડ) માટે “દૌઅદ, દાલ, ઝાલ” અને પે (પ) માટે “બે” નો ઉપયોગ થાય છે. અને ગુજરાતી અને બીજી બધી ભાષાઓમાં અડધા શબ્દો જે રીતે વપરાય છે. એમ અડધા શબ્દો અને શરૂઆતના લખાણમાં અલગ અલગ આલ્ફાબેટ વાપરવામાં આવે છે. અને એમજ છેલ્લે પણ ઇસ્લામિક આલ્ફાબેટ અલગ જ પ્રકારના હોય છે. અને વધારે માહીતી માટે આપને હું સમયમળે થોડા ઉદાહરણો મોકલી આપીશ. ધન્યવાદ.

 4. Diwan saddam says:

  વાહ આશિફ ભાઇ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s